Reiki en psychotherapie

Psychotherapie


Als we het heden onder ogen willen zien dan is het verleden van essentieel belang. De weg die we hebben bewandeld, de situatie waarin we ons nu bevinden kunnen we begrijpen als we de oorsprong er van hebben gevonden. Reflectie op het verleden kan ons terugbrengen naar vervelende ervaringen en pijnlijke momenten en dat gaan we vaak liever uit de weg. Daardoor zijn we niet wie we werkelijk willen zijn en doen we niet wat we werkelijk willen doen. Als het verlangen om te veranderen groter is dan de angst daarvoor, dan pas gaat er iets gebeuren.

Dat betekent niet dat we het verleden moeten herleven, het gaat om inzicht van patronen en handelingen.

We zijn geneigd om boosheid, frustraties en teleurstellingen bij een ander neer te leggen. We willen dat de ander verandert opdat wij tevreden zijn. Maar een ander kun je niet veranderen; dat zal hij/zij zelf moeten doen. Je kunt alleen jezelf veranderen en daardoor ook de manier waarop je met situaties omgaat.

Deze therapie is geschikt voor iedereen die bereid is om eerlijk naar zichzelf te willen kijken. Voor iedereen die veranderingen wil bewerkstelligen in zichzelf. Voor diegenen die ontevreden zijn met de huidige situatie.

Uitgangspunten:

  • We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Voor alles wat we in en met ons leven doen, zijn we zelf verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid kunnen we niet afschuiven op een ander.
  • Elke emotie is van onszelf en zegt alleen iets over onszelf en eigenlijk niets iets over de ander. Boosheid of irritatie bijvoorbeeld, wat niet snel verdwijnt, kan alleen voortduren als daarvoor een voedingsbodem is.
  • Wees duidelijk; onduidelijkheid veroorzaakt een heleboel misverstanden en is bovendien heel vervelend voor je omgeving. Dat geldt voor eenvoudige, maar ook voor gecompliceerde zaken. Een goede communicatie is heel belangrijk.
  • Niet de situatie bepaalt, onze houding erin wel. Door anders naar een situatie te kijken kunnen we er veel gemakkelijker mee omgaan. Meestal reageren we negatief op een situatie als er een blokkade is uit het verleden. Deze blokkade is gemakkelijk op te sporen d.m.v. een simpele spierspannings-test. Door die blokkade te vinden verdwijnt de negatieve emotie.
  • We bepalen zelf hoe we behandeld worden. Niet iemand anders, maar alleen wij zelf bepalen hoe we behandeld worden. Schuldgevoelens en onzekerheid zijn vaak de oorzaak dat we ons laten behandelen op een manier die eigenlijk niet acceptabel is voor ons.
  • Lichaam zijn geest zijn één geheel; geen enkel deel kan afzonderlijk functioneren. Het lichaam zendt signalen uit om iets tegen ons te " zeggen". Onvrede of blokkades waarvan we ons niet bewust zijn, uiten zich dan in lichamelijke klachten.
  • Als we onvrede ervaren willen we dat graag veranderen. Deze methode werkt snel en efficiënt om inzicht te krijgen in het ontstaan van de problemen en deze op te lossen.

Een consult duurt ongeveer een uur en je kunt
hier een consult aanvragen.

Kosten: 40,= / consult

Negatieve energieën en stralingen:


Aardstralen, electro-magnetische velden en energieën die negatief zijn voor ons (entiteiten), kunnen veel invloed hebben op ons. Vermoeidheid, niet uitgerust wakker worden of lichamelijke klachten waar geen directe oorzaak voor is gevonden, zijn enkele symptomen hiervan. Gelukkig zijn er effectieve middelen / methodes om dit te verwijderen.